Pogrzeb nie jest sakramentem!
 
KKK 1648 Pogrzeb chrześcijański jest obrzędem liturgicznym Kościoła. Posługa Kościoła powinna w tym przypadku jasno wyrażać rzeczywistą łączność ze zmarłym, a także ożywiać uczestnictwo zgromadzonej wspólnoty w obrzędach i głosić jej życie wieczne.

 

 

 

 

Dokumenty potrzebne do chrześcijańskiego pogrzebu:

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania zmarłego. Parafia ta organizuje uroczystości pogrzebowe swojego parafianina. Rodzina, a w razie jej braku uprawnione osoby, w pierwszej kolejności omawiają formę pogrzebu i sprawy pogrzebowe z proboszczem. W związku z tym, że parafia św. Teresy nie zarządza cmentarzem i nie ma też kaplicy cmentarnej, proboszcz proponuje do wyboru dwie formy pogrzebu:
  1. Stacja w kaplicy cmentarnej (na zabrzańskich cmentarzach albo przy kościele św. Wojciecha, albo św. Wawrzyńca) i stacja przy grobie. W godzinach porannych jest Msza św., w kościele św. Teresy. Taka forma pogrzebu jest stosowana w wielu parafiach.
  2. Stacja w kościele i przy grobie. Przynajmniej pół godziny przed Mszą pogrzebową trumna z ciałem zmarłej osoby stawiana jest w kościele na katafalku, aby rodzina i goście mieli okazję do czuwania i modlitwy. W tym czasie jest okazja do spowiedzi. Po Mszy św., jest ostatnie pożegnanie i przejazd na wskazany cmentarz.

 W kancelarii należy okazać:
  1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
  2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią i wiatyku – jeśli zgon nastąpił poza parafią, np. w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala),
  3. Rezerwację miejsca z numerem grobu z wybranego cmentarza,
  4. Pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie zmarły mieszkał – tzw. przekaz pogrzebu.

 

W kancelarii parafialnej zainteresowani otrzymują:

  1. Potwierdzenie daty i godziny pogrzebu,
  2. Potwierdzenie złożenia ofiary za posługę pogrzebową dla rodziny zmarłego,
  3. Termin Mszy św., w 30 dni po śmierci.

 

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy świętej (z przyjęciem Komunii świętej). Warto naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy świętej za Zmarłego zamiast kwiatów czy wieńców pogrzebowych.