dawna nazwa: Bracia i Siostry od Pokuty, lub III Zakon Świętego Franciszka

Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty.

Pierwsze wspólnoty III Zakonu Św. Franciszka na ziemiach polskich powstały po przybyciu franciszkanów I Zakonu do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa w roku 1237. Przez cały okres średniowiecza oraz w ciągu dalszych wieków III Zakon Św. Franciszka był bardzo liczny, zrzeszając osoby różnych stanów i zawodów, w tym duchownych diecezjalnych, biskupów, kardynałów oraz papieży.

Rozwijające się dzieła apostolskie prowadzone przez III Zakon Św. Franciszka upadły w okresie międzywojennym lub zostały administracyjnie zlikwidowane w okresie okupacji hitlerowskiej i terroru stalinowskiego. Po II wojnie światowej, w okresie stalinizmu III Zakon nie mógł oficjalnie istnieć, lecz dzięki modlitwie tych, którzy ocaleli oraz wsparciu życzliwości kapłanów, przetrwał ten trudny okres.

Odrodzenie III Zakonu, już jako Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, nastąpiło po II Soborze Watykańskim, na podstawie zatwierdzonej przez Ojca Świętego Pawła VI Reguły FZŚ.

Franciszkański Zakon Świeckich rządzi się prawem powszechnym Kościoła i własnym: Regułą, Konstytucjami Generalnymi, Rytuałem i Statutami partykularnymi (KG 4,1).

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce dzieli się na 18 regionów. Nasz Region Opole – Gliwice liczy około 1100 członków (profesów wieczystych), skupionych w 68 wspólnotach działających przy klasztorach franciszkańskich i parafiach diecezjalnych.

REGUŁĄ życia franciszkanów Świeckich jest zachowywanie Ewangelii Jezusa Chrystusa przez naśladowanie św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości.

Do FZŚ należało wiele wybitnych postaci jak np. Gen. Józef Haller, malarz Jacek Malczewski, brat Adam Chmielowski. Jest zaszczytem i radością fakt, że tercjarzem franciszkańskim był Bł. Stefan Kardynał Wyszyński.

Historia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, który aktualnie działa w naszej parafii, sięga już wcześniejszych lat – jeszcze przed budową naszej świątyni.
W macierzystej parafii pw. Św. Wawrzyńca FZŚ został erygowany 6.01.1925 roku (w przyszłym roku będziemy obchodzić stu lecie powstania wspólnoty). Kronika zakonu wylicza aż 136 nazwisk osób, które złożyły profesję zakonną do roku 1945.

Po wybudowaniu drugiego kościoła w Mikulczycach i utworzeniu nowej parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, część członków FZŚ z parafii św. Wawrzyńca, przeniosła się do nowego kościoła, nowej parafii i również tam przeniesiono wszystkie spotkania modlitewne i formacyjne.

Obecnie naszym opiekunem jest nasz proboszcz ks. Piotr Klemens, nasza Wspólnota liczy dziewięć profesów wieczystych, jednego profesa czasowego i dwóch nowicjuszy. Dwanaście osób spotyka się regularnie (niekiedy dołączają do nas jeszcze inne osoby – są to sympatycy św. Franciszka) na specjalnej modlitwie i formacji  w trzecią niedzielę każdego miesiąca po nieszporach o godzinie 15:00. Prócz codziennej modlitwy Brewiarzowej każdego z członków oraz spotkań modlitewnych raz w miesiącu, FZŚ (członkowie) udzielają się w grupie Caritas przy naszej parafii, również włączamy się do modlitwy za wszystkich parafian uczestniczących w mszach świętych, które są ofiarowane w intencji powołań do FZŚ (w Boże Narodzenie i Wielkanoc), za zmarłych członków FZŚ (2 sierpnia w odpust Porcjunkuli) oraz za żyjących członków zakonu (we wspomnienie Świętego Franciszka – 4 października). Kontynuując tradycję swych poprzedniczek nasza siostra Łucja do dziś każdego dnia prowadzi modlitwę różańcową przed mszą św. w naszym kościele. Oprócz tych spotkań i działaniu w naszej parafii uczestniczymy także w różnorakich spotkaniach organizowanych przez Radę Regionu np.: nocne czuwanie w Sanktuarium św. Józefa w Prudniku Lesie – w miejscu więzienia przez jakiś czas Bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, tam również spotykamy się co roku na Odpuście Porcjunkuli w pierwszą niedzielę sierpnia. Bierzemy czynny udział w kolędowaniu przy Żłóbku u Franciszkanów w Borkach Wielkich i na Górze Św. Anny, spotykamy się z braćmi i siostrami z całej Polski na wspólnej pielgrzymce FZŚ organizowanej w lipcu każdego roku na Jasnej Górze. Co roku na Górze św. Anny mamy swoje Rekolekcje, Dni Duchowości i Obchody Kalwaryjskie. Dzisiaj jesteśmy szczególnie zadowoleni z faktu, że w ostatnim czasie mówi się dużo o św. Franciszku – był to temat na roratach, można uzyskać jeszcze do 2 lutego Odpust Zupełny z okazji 800-lecia szopki w Greccio pod zwykłymi warunkami nawiedzając kościół Franciszkański i odmawiając modlitwę przy Żłóbku, a w tym roku znowu znowu wielka rocznica stygmatów Św.Franciszka.

Br. Damian Walz ofs