Historia Franciszkańskiego Zakonu Świecki, który działa w naszej parafii, sięga już wcześniejszych lat – jeszcze przed budową naszej świątyni.

W macierzystej parafii pw. Św. Wawrzyńca FZŚ istniał już od 1925 roku, a najstarszą jego członkinią była Anna Pietryga, urodzona w 1864 roku. Natomiast najwcześniej złożoną profesją zakonną w parafii św. Wawrzyńca, była profesja złożona przez Emilię Ulmann w 1904 roku. Kronika zakonu wylicza aż 136 nazwisk osób, które złożyły profesję zakonną do roku 1945. Po erygowaniu parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Zabrzu-Mikulczycach, część członków FZŚ z parafii św. Wawrzyńca, przeniosła się do nowego kościoła. Pierwszą przełożoną była pani Heliosz, mieszkająca na ulicy Bonka, obecnie św. Teresy. Ona także przewodniczyła modlitwie różańcowej w kościele. Po niej przełożoną była Marta Pudlo, zmarła w 1988. Po śmierci Pani Pudlo miejsce przełożonej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich zajęła Pani Łucja Poloczek, przyjęta do zakonu w roku 1966 (profesję zakonną złożyła cztery lata później). Kontynuując tradycję swych poprzedniczek Pani Łucja do dziś każdego dnia prowadzi modlitwę różańcową w naszym kościele. Obecnie wspólnota liczy dwunastu członków spotykających się regularnie ma specjalnej modlitwie w trzecią niedzielę każdego miesiąca o godzinie 15:00. Prócz codziennej modlitwy różańcowej każdego z członków oraz spotkań modlitewnych raz w miesiącu, FZŚ włącza do modlitwy wszystkich parafian uczestniczących w mszach świętych, które są ofiarowane w intencji powołań (w Boże Narodzenie i Wielkanoc), za zmarłych (2 sierpnia w odpust Porcjunkuli) oraz za żyjących członków zakonu (we wspomnienie Świętego Franciszka – 4 października).

Warto przypomnieć zasadę z Konstytucji generalnej FZŚ:

Wspólnoty erygowane w Kościele parafialnym niech się starają współpracować w animacji wspólnoty parafialnej, liturgii i braterskich relacji; niech się integrują z całością w duszpasterstwie, dając pierwszeństwo działalności bardziej właściwej tradycji i franciszkańskiej duchowości świeckie (Art. 102, pkt.1)