ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Ktokolwiek wie o istniejących przeszkodach do ważnego zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego zobowiązany jest w swoim sumieniu do poinformowania o tym miejscowych duszpasterzy lub Kurię Diecezjalną (kan. 1066 i 1069)

1.Jochemczyk Adam - lat 30 - - Zabrze
Samsonowicz Ewa - lat 27 - - Zabrze
26.11; 03.12; 10.12