Miłość do Matki Bożej, troska o rodzinę, wspólna modlitwa, odnowienie wiary i życie według chrześcijańskich wartości - tym żyją rodziny naszej parafii.

18 października 1914 roku w miejscowości Schönstatt nad Renem. Jego założycielem był Józef Kentenich - posiadał on ogromną wiarę w Opatrzność Bożą oraz wielką miłością i czcią otaczał kult Matki Boskiej, którą uznawał za wzór do naśladowania jeśli chodzi o relacje międzyludzkie i relacje człowieka z Bogiem. Do dziś wiara w Opatrzność i miłość do Matki Zbawiciela są zasadami przyświecającymi temu ruchowi. W strukturze Ruchu Szensztackiego wyróżnić można m.in. związki księży, mężczyzn, kobiet, matek, chorych, a jego fundamentem jest wspólnota Rodzin Szensztackich. Rodzina, będąca najmniejszą komórką społeczeństwa ma zasadnicze znaczenie w wychowaniu człowieka. Rodziny Szensztackie przypominają w swym nauczaniu, że małżeństwo jest postumentem każdej rodziny, że tylko żywa miłość może stać się bazą dla zbudowania zdrowej, kochającej się rodziny, w której może w godnych warunkach rozwijać się młody człowiek. Wspólnota wychowuje swych członków do świadczenia o wierze w Chrystusa w każdym miejscu i okolicznościach. Rodziny Szensztackie pomagają w kształtowaniu tożsamości chrześcijańskiej swoich członków, utwierdzając ich w prawdzie, że niezależnie od tego jak bardzo zmienia się świat, przymierze Boga z człowiekiem nigdy nie ulegnie dezaktualizacji a codzienny kontakt ze Stworzycielem jest gwarancją dobrej relacji z samym sobą i z otoczeniem oraz pozwala na dostrzeżenie Boga w każdym człowieku, Boga, który jest obecny i działa, m.in. poprzez Domowy Kościół Rodzin Szensztackich.

„Przesłaniem Szensztatu jest ponowne wprowadzenie świata do głęboko rozumianego przymierza z Matką Bożą, tak by przymierze miłości z Ojcem, Synem i Duchem Świętym stało się i pozostało głębokie, nierozerwalne, nigdy nie zagubione.” (o. Kentenich, 1946).

Również w naszej parafii istnieją rodziny, które zdecydowały się zawrzeć przymierze z Bożą Rodzicielką. Obecnie do ruchu przynależy sześć rodzin. Dzięki temu uświęcają swoje życie rodzinne, a stała formacja inspiruje ich do wzrostu religijnego i duchowego oraz apostolskiego zaangażowania się na rzecz innych rodzin. Osiemnastego dnia każdego miesiąca spotykają się na wspólnej Eucharystii, w Adwencie i Wielkim Poście przeżywają dni skupienia, co roku integrują się na festynie rodzinnym oraz letnich rekolekcjach. Duchowym centrum wspólnoty jest Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Zabrzu-Rokitnicy.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Wspólnoty Ruchu Szensztackiego skupionego wokół santkuarium Matki Jedności w Zabrzu-Rokietnicyl oraz w zakrystii.