http://parafia.stawiski.pl/sites/default/files/images/bierzmowanie-dziewczeta.jpg

Kolejnym sakramentem wtajemniczenia chrześcijanskiego jest Bierzmowanie.

KKK 1285 Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".
 
  • Bierzmowanie, podobnie jak chrzest i kapłaństwo przyjmujemy tylko raz w życiu,
  • W maszej diecezji młodzież przyjmuje sakrament bierzmowania w drugiej klasie szkoły średniej;
  • Bierzmowanie powinna przyjmować młodzież dojrzała
  • Obowiązkowa dla kandydatów do bierzmowania jest katecheza szkolna i parafialna,
  • Kandydaci uczestniczą w życiu Kościoła,
  • Miejscem przygotowanie do Sakramentu jest parafia zamieszkania,
  • Zasadniczo do Bierzmowania zachowujemy imię chrzcielne,
  • Świadkiem bierzmowania powinni być rodzice chrzestni,

Zachęcamy wszystkich, do uważnego obserwowania życia parafii, może do uczestnictwa w tym roku w udzielaniu Sakramencie Bierzmowania i przemyślenia całej sprawy, bo warto prosić o Dary Ducha Świętego.

Jak na pewno wiesz...

 

 

To nie obciach przyjąć bierzmowanie, ani obowiązek. Przyjąć bierzmowanie, to decyzja i to dojrzała, może jedna z pierwszych dojrzałych decyzji. Decydując się na Sakrament Bierzmowania, wybierasz Pana Boga!

 

 
 
O Was - młodzieży przygotowującej się do bierzmowania pamiętamy w naszych modlitwach.

Panie Jezu, wejrzyj na młodzież przygotowującą się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania i spraw, aby zostali wzmocnieni łaskami Ducha Świętego.