• Rektor Seminarium Duchownego w Opolu zapraszam na rekolekcje powołaniowe!
    Rekolekcje skupiają się wokół fragmentu Pisma Świętego: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie» A On rzekł: «Przyjdź!» (Mt 14, 28-29), skierowane są do pełnoletnich mężczyzn, którzy pragną podejmować z odwagą swoje życie, a co za tym idzie, swoje powołanie. Celem tego czasu będzie refleksja nad powołaniem i tym, co z nim się wiąże, czyli także doświadczeniem lęku;
  • Podczas rekolekcji będzie czas na modlitwę, wypicie kawy/herbaty, mecz piłki nożnej czy spacer po Opolu. To będzie także czas spotkań i rozmów z klerykami, moderatorami, ojcami duchowymi oraz z księdzem Marcinem Marsollkiem, psychoterapeutą i diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości;
  • Rekolekcje rozpoczną się w piątkowy wieczór 5 kwietnia (prosimy o przyjazd między 16:30 a 17:30) i potrwają do niedzieli 7 kwietnia 2024, kiedy skończą się obiadem ok. godz. 13:00. Koszt udziały wynosi 100 zł’
  • Rekolekcje są skierowane do mężczyzn, którzy 5 kwietnia 2024 roku będą mieli ukończone 18 lat, i nie więcej niż 30 lat:
  • https://pobierz.kuria.gliwice.pl/rekolekcje_plakaty/Plakat_rekolekcje_WMSD.pdf