"Człowiek miłuje tylko dlatego, że został już ogarnięty miłością. Modlitwa to myślenie o Bogu z miłością"

Tak mówił bł. Karol de Foucauld. Chcesz wiedzieć więcej. Więcej się modlić, rozwijać? Zobacz: O modlitwie brata Karola

Poniżej zamieszczamy teksty modlitw do codziennego odmawiania.

Regina coeli (w okresie wielkanocnym)

Królowo nieba, wesel się, alleluja,
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,

Zmartwychwstał jak powiedział, alleluja,
Módl się za nami do Boga, alleluja.

 

Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja

Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.

Módlmy się.

Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Pannę Maryję dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

Anioł Pański

Litania do św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Modlitwa oddania siebie w ręce Boga