Z wprowadzenia do Brewiarza:

"Liturgia Godzin rozciąga na poszczególne pory dnia 

  • uwielbienie i dziękczynienie,
  • wspomnienie tajemnic zbawienia,
  • modlitwę błagalną,
  • przedsmak niebiańskiej chwały dany nam w Eucharystii, będącej ośrodkiem i szczytem całego życia wspólnoty chrześcijańskiej."
"Liturgia Godzin najlepiej przygotowuje do owocnego sprawowania Eucharystii
i ożywia odpowiednie usposobienie, jak wiarę, nadzieję, miłość, pobożność i ducha ofiary."
 
Celem Liturgii Godzin jest więc uświęcenie dnia i ludzkiej działalności. Jej układ ma przeto odpowiadać w miarę możności, przez poszczególne Godziny, odpowiednim chwilom dnia, z równoczesnym uwzględnieniem warunków życia współczesnego. Dlatego "dla rzeczywistego uświęcenia dnia i odmówienia z pożytkiem duchowym Godzin kanonicznych zaleca się zachowanie czasu najbardziej zbliżonego do właściwej pory tych Godzin"