Dzień Papieski 2023

"Życie jest darem, który człowiek otrzymuje od Boga" tymi słowami rozpoczyna się List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający ogólnopolskie obchody XXIII Dnia Papieskiego. Słowa te wyrażają troskę św. Jana Pawła II o dar ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci - troskę, która przyświecała papieskiemu nauczaniu i pontyfikatowi. Warto zapoznać się z treścią listu, który zwracając uwagę na budowanie "cywilizacji życia" pomaga nam nie tylko w odkrywaniu godności każdego człowieka, ale również jest dla nas wskazówką w dokonywaniu wyborów. Nie możemy zapominać, że jako chrześcijanie, ale i spadkobiercy nauczania św. Jana Pawła II, jesteśmy odpowiedzialni za podejmowane działania społeczne i stanowione prawo, które powinno bronić każdego życia, zwłaszcza tego zagrożonego, najsłabszego i dotkniętego cierpieniem. Pamiętajmy, że w sprawach wartości nienegocjowalnych, które dotyczą porządku moralnego, katolik nie może pójść na kompromis. Prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, prawa rodziny opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci, prymat rodziców w wychowaniu dzieci, wolność sumienia i wolność religijna - to istota porządku moralnego zawarta również w nauczaniu św. Jan Paweł II, którą powinniśmy kierować się w naszym podejściu do wyborów. 

List pasterski Episkopatu Polski zapowiadający ogólnopolskie obchody XXIII Dnia Papieskiego:

Pliki do pobrania

wstecz