Menu Galeria
Galeria
Warto wiedzieć

W tym tygodniu obchodzimy wspomnienia: 

  • Poniedziałek – św. Elżbiety Węgierskiej;
  • Wtorek – wspomnienie bł. Karoliny Kózkównej;
  • Czwartek – św. Rafała Kalinowskiego;
  • Piątek – Ofiarowanie Matki Boskiej;
  • Sobota – św. Cecylii, patronki muzyków kościelnych;
  • W przyszła niedzielę uroczystość Chrystusa Króla.

 

 

Chór CPS
Chór PCS
Szybki kontakt
Parafia Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
41-807 Zabrze, ul. Św. Teresy 2
E - mail: parafia@teresa.pl
Telefony
Biura parafialnego:
+ 48 32 271 16 08

Proboszcza
ks. Piotra Klemensa:
+ 48 501 43 80 64

Konto bankowe parafii:
41 1240 1343 1111 0000 2364 2571


Aktualności

XXXIII Niedziela zwykła

Data dodania: 2014-11-16

I Czytanie: Prz 31,10-13.19-20.30-31
Niewiastę dzielną któż znajdzie?
Jej wartość przewyższa perły.

Psalm: Ps 128, 1-2. 3. 4-5
Błogosławiony, kto się boi Pana

II Czytanie: 1 Tes 5,1-6
...dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy...

Ewangelia: Mt 25,14-30
Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Poemat o Dzielnej Niewieście

Poemat o dzielnej niewieście (Prz 31, 10 – 31) jest ostatnim utworem Księgi Przysłów. Przytoczony (w kolumnie obok) pierwszy werset poematu zawiera w oryginale wyraz hajil, który wyraża siłę, energię i dzielność kobiety. Zastosowane tu pytanie retoryczne ukazuje nam, że mamy do czynienia z czymś niezwykle rzadkim. Podobne znaczenie ma
powiedzenie „daleko więcej niż perły”. Jednak dzielna niewiasta to ponadczasowy wzór żony oraz matki, który i współcześnie warto przypomnieć, co więcej - popularyzować wskazując na tak ważne przymioty jak choćby mądrość, bojaźń Pańska, pracowitość. Warto jednak zauważyć, że wszystkie cechy kobiety wymienione w całym poemacie przedstawione są z męskiego punktu widzenia. Kobieta sławiłaby w drugiej kobiecie piękno, ciepło, miłość, pielęgnowanie domowego ogniska. Tutaj mamy niewiastę zamożną, niezależną i samodzielnie zajmującą się wieloma dziedzinami rzemiosła, przemysłu i handlu (dziś powiedzielibyśmy, że jest to bizneswoman). Cenione cechy i zdolności wychwalanej kobiety są możliwe dzięki temu, że w „niewieście mężnej” doświadczyć można działania Mądrości Bożej.
Estera Baksik

ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

Data dodania: 2014-11-09

 

Wiele osób sądzi, że najważniejszym kościołem papieskim jest bazylika św. Piotra na Watykanie, podczas gdy to bazylika świętego Jana na Lateranie jest kościołem katedralnym papieża. Odegrała ona doniosłą rolę w historii chrześcijaństwa i dlatego Kościół dziś obchodzi dzień, przypominający moment jej poświęcenia przez papieża św. Sylwester I w 324 roku.
Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis- Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata – taki napis widnieje nad wejściem do świątyni. Tu papieże odprawiali Mszę na rozpoczęcie Wielkiego Postu, w Niedzielę Palmową stawia się łuk triumfalny na przyjęcie Króla męczenników, tu papież odprawia Mszę świętą w Wielki Czwartek na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy.
Teksty dzisiejszej liturgii przypominają nam ważną rolę właśnie kościołów: to nie tylko miejsce modlitwy, ale autentyczny dom Boży. I tak jak kościół, jako budowlę z cegieł, tak i nas, Kościół z żywych kamieni Bóg napełnia Swoją obecnością, zespala i umacnia. Trwajmy więc mocno w Kościele, by i nasze całe nasze życie było pełne Bożej Łaski. 
Mariusz Jamroży

 

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

Data dodania: 2014-11-02

Uczciwszy triumf tych wiernych, którzy już weszli do nieba, Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą, przedstawia Panu Bogu modlitwy i odpusty uzyskane przez żyjących, a przede wszystkim Ofiarę Chrystusa uobecniającą się w Mszy świętej. Papież Benedykt XV w 1915 r. zezwolił kapłanom na odprawienie w dzisiejszym dniu trzech Mszy świętych. Jedną należy ofiarować według własnej intencji, drugą za dusze wszystkich wiernych zmarłych, a trzecią - według intencji papieża.

I Msza
Ewangelia Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a
„Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”.

II Msza
Ewangelia J 11, 32-45
„Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?”.

III Msza
Ewangelia J 14, 1-6
„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie.
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam
powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.
A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przybędę powtórnie i zabiorę was do
siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”

XXVIII Niedziela zwykła

Data dodania: 2014-10-12

XXVIII Niedziela zwykła
Ewangelia Mt 22, 1-14

Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich pozabijali".

Pomyśl dzisiaj, ile osób zamieniło z Tobą choćby jedno słowo! Ile dzisiaj – w niedzielę, a ile codziennie? Jakie są te słowa, jak prowadzimy rozmowy? Ewangelia tej niedzieli ukazuje bardzo wyraźnie, co stało się z tymi, którzy nie skorzystali z zaproszenia na ucztę. Każdy z nas ma codziennie coś ważnego do załatwienia i do powiedzenia, ale jak reagujemy na to, co nam mówi drugi człowiek? Czy go słuchamy, czy go lekceważymy, tak jak ci owi zaproszeni na ucztę? Czy jesteśmy konkretni i przejrzyści w naszych słowach? Do tego zachęca nas dzisiaj Pan Jezus, ale i On może tylko mówić i udowodniać codziennie jak bardzo nas kocha! Kocha nas najgorętszą miłością, gorętszą niż tysiąc słów! Nie lekceważ tego!!!

Kl. W. Kiełkowski

 

1 2 3 4
...
33 »
Strona główna | Aktualności | Nasza parafia | Grupy parafialne | Galeria | Chór PCS | Ksiega gości | E-informacje | Kontakt wykonanie: e-parafia.net