Menu Galeria
Galeria
Warto wiedzieć
Dziś (19.04) odpust ku czci św. Wojciecha. Nieszpory odpustowe w kościele na os. Kopernika o godz. 16:30. W naszym kościele nie będzie popołudniowego nabożeństwa.
Chór CPS
Chór PCS
Szybki kontakt
Parafia Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
41-807 Zabrze, ul. Św. Teresy 2
E - mail: parafia@teresa.pl
Telefony
Biura parafialnego:
+ 48 32 271 16 08

Proboszcza
ks. Piotra Klemensa:
+ 48 501 43 80 64

Konto bankowe parafii:
41 1240 1343 1111 0000 2364 2571


Aktualności

Od tego roku istnieje możliwość przekazania 1 % podatku na rzecz naszej parafii.

Wystarczy w zeznaniu podatkowym za rok 2014:

  • wpisać w odpowiedniej rubryce pod KRS: 0000283966
  • uzupełnić według poniższego wzorca rubrykę „Cel szczegółowy 1%” wpisując: Parafia św. Teresy - Zabrze
  • można zaznaczyć znaczkiem X okienko „wyrażam zgodę”.

  Drodzy emeryci!

Możecie również przekazać 1% podatku na rzecz naszej parafii. Otrzymanie z ZUS rozliczenia PIT nie oznacza, że Państwa 1% podatku jest już zagospodarowany. W przeciwieństwie do podatników pracujących, których obowiązkiem jest samodzielne rozliczenie się z urzędem skarbowym, emeryci na podstawie otrzymanego z ZUS dokumentu:PIT-40 lub PIT-40A mogą samodzielnie przekazać 1% podatku.Wystarczy, że na formularzu PIT-37 (dostępny w urzędach skarbowych) wypełnicie pozycje numer 131-134 według powyższego wzorca.


Szanowni Parafianie!

Pragniemy serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przekazali
1% podatku na rzecz naszej parafii!

Zachęcamy również te osoby, które jeszcze się nie rozliczyły z urzędem skarbowym
do wsparcie naszej parafii.

III Niedziela Wielkanocna

Data dodania: 2015-04-19


Ewangelia Łk  24,35-48
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: "Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam". Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Jakże różne są relacje Jana i Łukasza z tego samego wydarzenia. Owszem, tydzień temu usłyszeliśmy, że „drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami”, jednak nasza uwaga skupiła się na braku wśród Apostołów Tomasza i jego braku wiary.

Ewangelista Łukasz natomiast podkreśla, że strach Apostołów nie wynikał tylko z samego zagrożenia ze strony żydów, którzy bardzo chętnie ukrzyżowaliby teraz każdego, kto ośmieli się wspomnieć coś jeszcze o Mesjaszu. Słuchali relacji Apostołów, którzy wrócili z Emaus, gdzie poznali Jezusa dopiero po łamaniu chleba, lecz On wtedy zniknął im z oczu. Zresztą to nie była już jedyna relacja o widzeniu Zbawiciela, tym bardziej obawiali się, że to jakiś duch, lub przewidzenie. Dlatego jak wielkie musiało być ich przerażenie, gdy wśród tych obaw naprawdę stanął Zbawiciel mówiąc „pokój wam”. Zatrwożonych Apostołów trzeba było jednak chwilę przekonywać, że to, co się dzieje, jest prawdą. Dopiero gdy Jezus tak po ludzku zjadł rybę, nieco uwierzyli. To jednak pokazuje, że prawdziwą wiarą może nas obdarzyć jedynie Bóg. Także do Apostołów wiara przyszła dopiero za łaską Jezusa, który obdarzył ich zrozumieniem pism.

To sygnał i dla nas, że wiara jest łaską. Nie znaczy to jednak, ze powinniśmy usiąść teraz z założonymi rękami i czekać na ów cud. Tutaj trzeba wziąć przykład z Apostołów i nieco oddalić się od świata czemu dziś pomaga zacisze kościoła i trwać tam we wspólnocie jaką jest Kościół. Dalej potrzeba otworzyć się na przyjście Jezusa Zmartwychwstałego do naszego serca i pozwolić mu działać, napełnić nas łaską.

Okres Wielkanocny jest szczególnym czasem przypominającym nam o tych wydarzeniach i mającym wskazywać skąd wzięła początek nasza wiara. Nie bez powodu też w każdą niedzielę obchodzimy pamiątkę tego dnia sprawując Liturgię Eucharystyczną. Wszystko by umacniać i pomnażać naszą wiarę. Czy jednak znalazłem na to czas?

Mariusz Jamroży

II Niedziela Wielkanocna

Data dodania: 2015-04-12
Ewangelia J 20, 19-31
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia.
Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte
z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku
i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy,
pokazał im ręce i bok.

U k a z y w a n i e   s i ę   Z m a r t w y c h w s ta ł e g o
KKK 642 Wszystko, co wydarzyło się w czasie tych dni paschalnych, angażuje każdego z Apostołów – szczególnie Piotra – w budowanie nowej ery, która rozpoczęła się w poranek wielkanocny. Jako świadkowie Zmartwychwstałego będą oni fundamentami Jego Kościoła (...).

KKK 643
Wobec tych świadectw nie można interpretować Zmartwychwstania Chrystusa poza porządkiem fizycznym i nie uznawać go za fakt historyczny. Z faktów wynika, że wiara uczniów została poddana radykalnej próbie przez mękę ich Nauczyciela i Jego zapowiedzianą wcześniej śmierć na krzyżu (Por. Łk 22, 31-32). Wstrząs wywołany przez mękę był tak wielki, że uczniowie (a przynajmniej niektórzy z nich) nie uwierzyli od razu w wiadomość o Zmartwychwstaniu. Ewangelie są dalekie od pokazania nam wspólnoty opanowanej jakąś mistyczną egzaltacją; przeciwnie, pokazują uczniów zasmuconych („zatrzymali się smutni”: Łk 24, 17) i przerażonych (Por. J 20, 19). Dlatego nie uwierzyli oni pobożnym kobietom wracającym od grobu i „słowa te wydały im się czczą gadaniną” (Łk 24, 11) (Por. Mk 16, 11. 13). Gdy Jezus ukazuje się Jedenastu w wieczór Paschy, „wyrzuca im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego” (Mk 16, 14).

KKK 644 Uczniowie wątpią nawet wtedy, gdy stają w obliczu samego Jezusa Zmartwychwstałego (Por. Łk 24, 38); tak bardzo wydaje się im to niemożliwe; sądzą, że widzą ducha (Por. Łk 24, 39). „Z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia” (Łk 24, 41). Tomasz doświadczy takiej próby wątpliwości (J 20, 24- 27); a mimo ostatniego ukazania się Jezusa w Galilei, o czym wspomina Mateusz, „niektórzy jednak wątpili” (Mt 28, 17). Jest więc bezpodstawna hipoteza, według której Zmartwychwstanie byłoby „wytworem” wiary (czy łatwowierności) Apostołów. Przeciwnie, ich wiara w Zmartwychwstanie zrodziła się – pod działaniem łaski Bożej – z bezpośredniego doświadczenia rzeczywistości Jezusa Zmartwychwstałego.

Życzenia„Jak łza spod rzęs
Wypłakana skrycie
Tak śmierć ma sens
I MA SENS ŻYCIE
Ma sens..."
(św. Jan Paweł, Tryptyk rzymski)


W dzień tryumfu Jezusa, w Wielką-noc, w Wielką–niedzielę kierujemy do Was Wielkanocne Orędzie, abyście spotkali, jak Maria Magdalena, apostołowie i uczniowie w Emaus, Zmartwychwstałego Pana:
 Jezusa - Światłość Świata, która oświeca mroki naszego życia, abyśmy mogli kroczyć drogami Przykazań;
 Jezusa - Słowo, które stało się Ciałem dla naszego zbawienia, abyśmy mogli karmić się Jego Ewangelią;
 Jezusa - Życie, odradzające nas w sakramencie Chrztu i Pokuty, abyśmy stali się dziećmi Bożymi;
 Jezusa – Chleb z nieba, którym karmimy się w każda niedzielę podczas Eucharystii, abyśmy nie ustali w drodze do Ojca;
 Jezusa – Zmartwychwstanie, które dzisiaj świętujemy, abyśmy płacząc zrozumieli sens śmierci i życia, bo „Jak łza spod rzęs / Wypłakana skrycie / Tak śmierć ma sens / I MA SENS ŻYCIE / Ma sens…”

Wpatrujmy się z zachwytem w jasność Tego, który w Eucharystii zostaje wśród nas, jako Żywy i Zwycięski Baranek. Niech nas nasyca swoją miłością i mocą swego Ducha przemienia coraz bardziej na swoje podobieństwo Błogosławionych Świąt Wielkanocnych
Wam życzą i wypraszają 
Duszpasterze

więcej
1 2 3 4
...
38 »
Strona główna | Aktualności | Nasza parafia | Grupy parafialne | Galeria | Chór PCS | Ksiega gości | E-informacje | Kontakt wykonanie: e-parafia.net